ย้ายมาใช้ Medium.com

คนเรายุคนี้จะต้องผ่าน platform เว็บบล็อกกันมาแล้วกี่เจ้า?

ผมเริ่มทำบล็อกครั้งแรกสมัย exteen.com รุ่งเรือง (หรือก่อนหน้านั้นไม่แน่ใจ) เขียนเรื่อยเปื่อยบ้าง ใช้เป็น photo gallery ลงรูปบ้าง เขียน tutorial บ้าง สักพักพอ exteen เริ่มหมดสมัยก็ย้ายมา wordpress.com ก็ได้เขียนอะไรจริงจังขึ้น หลังจากนั้นก็ย้ายมาโฮส wordpress เอง

จนวันนี้ก็เลยจะลองย้าย อีกครั้ง มาที่ medium.com ที่นี่

ถ้าถามว่าทำไมถึงย้าย เหตุผลหลักๆ มาจากความขี้เกียจ maintenance บล็อก wordpress ที่โฮสเองนี่แหละครับ (โถ่ ความขี้เกียจมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆ) แล้วก็เห็นและชอบหลายๆ อย่างใน medium ไม่ว่าจะเป็น

  • ความคลีนของเว็บ ทั้งฝั่งคนอ่าน และคนเขียน (เทียบกับหลังบ้าน wordpress แล้ว medium ต้องเสียพลังงานไปกับอย่างอื่นนอกจากการเขียนน้อยกว่ามาก)
  • migrate มาจาก wordpress ง่ายดี (แต่ก็ยังต้องมาจัดหน้าใหม่เพิ่มบ้าง)
  • ไม่ต้องหาที่ host รูปเองแล้ว ไม่ต้องกลัวที่เต็ม เขียนได้อย่างสบายใจ

แต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่ค่อยชอบ อย่างเช่น

  • ระบบ response ที่ดูเหมือนจะเหมาะกับการเขียนตอบยาวๆ เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าช่อง Q&A ที่คุยกันได้แบบสั้นๆ
  • ฟอนต์ไทยที่เป็น ทาโฮม่าตัวใหญ่ๆ เวลาดูบนคอม… (อยากให้ customize font ได้จัง เป็นไปได้มั้ยนะ)

และหลังจากย้ายบล็อกมาหลายครั้ง แทบทุกครั้งก็จะเขียนไว้ในโพสต์ย้ายบล็อกอยู่ตลอดว่าหวังว่าจะได้เขียนบ่อยขึ้น ซึ่งทุกครั้งก็ทำไม่ได้ซักที และเนื่องจากระบบ publication ของ medium มันบังคับเรากรอก description รอบนี้เลยประกาศเจตนารมณ์ไว้ใน description เลยละกัน ว่า

“เขียนเมื่อนึกอยากจะเขียน และดองเมื่อนึกอยากจะดอง”

เออ เอาเด้! จะได้ไม่ผิดกับที่เขียนไว้!
(ว่าแต่เดี๋ยวนี้เค้ายังใช้คำว่าดองบล็อกกันอยู่ใช่มั้ย 555555)

คนเราจะไม่ผิดคำพูดเรื่องจะอัพบล็อกบ่อยๆ ถ้าเขียนไว้แต่แรกว่าจะอัพแค่เมื่ออยากอัพ! (เอาเด้!)

--

--

UX Designer by day, creative coder by night. Bangkok-based. Currently @ KBTG. Georgia Tech MS-HCI Alum. Former UX intern at Google Hardware.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tae Prasongpongchai

Tae Prasongpongchai

UX Designer by day, creative coder by night. Bangkok-based. Currently @ KBTG. Georgia Tech MS-HCI Alum. Former UX intern at Google Hardware.